IQ WORDS CEVAPLARI

Tüm Iq Words oyunu cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Tüm IQ Words Cevapları için Tıklayın!

IQ Words Cevapları 1 Seviye

Soru
Doymak nedir bilmeyen kimse
Cevap
OBUR


IQ Words Cevapları 2 Seviye

Soru
Yenilen kişinin müsabaka sonunda koltuk altında biten oyun
Cevap
TAVLA


IQ Words Cevapları 3 Seviye

Soru
Kafaya kuş pislemesi sonucu oynanan talih oyunu
Cevap
PİYANGO


IQ Words Cevapları 4 Seviye

Soru
Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyilik bilmez
Cevap
NANKÖR


IQ Words Cevapları 5 Seviye

Soru
Ev işlerinde çok çalışan ve becerikli kadın
Cevap
HAMARAT


IQ Words Cevapları 6 Seviye

Soru
Trafikte selamlaşmak için kullanılan Türklere özgü bir nesne
Cevap
KORNA


IQ Words Cevapları 7 Seviye

Soru
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan
Cevap
BENCİL


IQ Words Cevapları 8 Seviye

Soru
Küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimi
Cevap
KITLAMA


IQ Words Cevapları 9 Seviye

Soru
Üzerine basılarak hayırlanan bir kıyafet türü
Cevap
AYAKKABI


IQ Words Cevapları 10 Seviye

Soru
Katılımcı sayısı ortamdaki coşkuyla doğru orantılı olan bir dans türü
Cevap
HALAY


IQ Words Cevapları 11 Seviye

Soru
Haksızlığa uğramış kişi
Cevap
MAĞDUR


IQ Words Cevapları 12 Seviye

Soru
Parasız geçinmeyi seven, otlakçı
Cevap
BELEŞÇİ


IQ Words Cevapları 13 Seviye

Soru
Geçici aşklar arkasında koşan
Cevap
ÇAPKIN


IQ Words Cevapları 14 Seviye

Soru
Güveni kötüye kullanarak aldatan kişi
Cevap
HAİN


IQ Words Cevapları 15 Seviye

Soru
Dili ön dişlere ve damağa yapıştırıp hızla çekmek suretiyle çıkarılan cık sesinin anlamı
Cevap
HAYIR


IQ Words Cevapları 16 Seviye

Soru
Yılışarak yakınlaşan terslense bile vazgeçmeyen kişi
Cevap
ARSIZ


IQ Words Cevapları 17 Seviye

Soru
Minibüs ve dolmuşlarla yapılan kısa mesafeli yolculuklarda ödenen en düşük ücret
Cevap
İNDİBİNDİ


IQ Words Cevapları 18 Seviye

Soru
Hayranlık uyandıracak kadar güzel olan
Cevap
ENFES


IQ Words Cevapları 19 Seviye

Soru
Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık
Cevap
APTAL


IQ Words Cevapları 20 Seviye

Soru
Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olan kimse
Cevap
ALKOLİK


IQ Words Cevapları 21 Seviye

Soru
El ve ağız silmeyle başlanıp ayakkabı silerek sonlandırılan bir temizlik malzemesi
Cevap
ISLAKMENDİL


IQ Words Cevapları 22 Seviye

Soru
Felsefe yapmaya meraklı olan kimse
Cevap
FİLOZOF


IQ Words Cevapları 23 Seviye

Soru
Asıl amacı olan okumanın yanında cam, ayna gibi nesneleri parlatmakta kullanılan bir şey
Cevap
GAZETE


IQ Words Cevapları 24 Seviye

Soru
Göğüs ve göbek titreterek, gerdan kırarak oynanan bir oyun
Cevap
ÇİFTETELLİ


IQ Words Cevapları 25 Seviye

Soru
Karşılıklı olarak, gelişigüzel bir biçimde, havadan sudan konuşma
Cevap
LAKLAK


IQ Words Cevapları 26 Seviye

Soru
Yerinde rahat duramayan, sürekli hareket etme isteği içinde olan, otantik hiperaktif
Cevap
KURTLU


IQ Words Cevapları 27 Seviye

Soru
Özellikle Avrupa ülkelerine gittiğimizde özlenen bir musluk türü
Cevap
TAHARET


IQ Words Cevapları 28 Seviye

Soru
Aşırı derecede oynak ve kırıtkan, cilveli
Cevap
FİNGİRDEK


IQ Words Cevapları 29 Seviye

Soru
Bozulduğunda vurarak tamir etmeye çalışılan eşyaların tümüne verilen ad
Cevap
ELEKTRONİK


IQ Words Cevapları 30 Seviye

Soru
Menkul değerlerini başucundan ayırmayanların kullandığı yatırım platformu
Cevap
YASTIKALTI


IQ Words Cevapları 31 Seviye

Soru
Nişan alınacak yer
Cevap
HEDEF


IQ Words Cevapları 32 Seviye

Soru
Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi
Cevap
ABONE


IQ Words Cevapları 33 Seviye

Soru
29 Şubatı tanımlayan bir söz dizisi
Cevap
ARTIKGÜN


IQ Words Cevapları 34 Seviye

Soru
Sayı, ölçü temeline dayanarak nicelikleri inceleyen bilim dalı
Cevap
MATEMATİK


IQ Words Cevapları 35 Seviye

Soru
İki veya ikiden artık nicelik toplamının, bu niceliklerin sayısına bölünmesinden çıkan sonuç
Cevap
ORTALAMA


IQ Words Cevapları 36 Seviye

Soru
Mecazen birinin veya bir şeyin sorumluluğunu, yükünü veya geçimini üzerine almak
Cevap
SIRTLAMAK


IQ Words Cevapları 37 Seviye

Soru
Sıvı ve sıvı gibi hareket edebilen bazı katı maddelere yönelik bir sıfat
Cevap
AKIŞKAN


IQ Words Cevapları 38 Seviye

Soru
Eksiklik, noksan, nakısa
Cevap
KUSUR


IQ Words Cevapları 39 Seviye

Soru
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
Cevap
FİRAVUN


IQ Words Cevapları 40 Seviye

Soru
Sözün kısası, doğrusu veya demek oluyor ki anlamlarında kullanılan bir söz
Cevap
YANİ


IQ Words Cevapları 41 Seviye

Soru
Üzeri renkli kağıtlarla kaplanmış, genellikle çokgen biçimindeki rüzgar yardımıyla uçurulan bir çeşit oyuncak
Cevap
UÇURTMA


IQ Words Cevapları 42 Seviye

Soru
Amerika’da sığır çobanlarına verilen ad
Cevap
KOVBOY


IQ Words Cevapları 43 Seviye

Soru
Elindekinden hoşnut olma durumu
Cevap
KANAAT


IQ Words Cevapları 44 Seviye

Soru
Futbolda topa olunca kuvvetiyle vurmak
Cevap
ABANMAK


IQ Words Cevapları 45 Seviye

Soru
Gerçek olmayan, sahte
Cevap
DÜZMECE


IQ Words Cevapları 46 Seviye

Soru
Birtakım özel ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duruma getirilmiş olan ve bugün kazılarla ortaya çıkarılan ceset
Cevap
MUMYA


IQ Words Cevapları 47 Seviye

Soru
Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, olgunluğa erişmemiş bitki ya da meyve
Cevap
KÖRPE


IQ Words Cevapları 48 Seviye

Soru
Askerlik görevini yapmaya çağırma
Cevap
CELP


IQ Words Cevapları 49 Seviye

Soru
Daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme
Cevap
İCAT


IQ Words Cevapları 50 Seviye

Soru
Bir sesleniş karşısında buradayım anlamında kullanılır
Cevap
EFENDİM


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 1-10 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 11-20 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 21-30 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 31-40 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 41-50 Seviye

IQ Words Cevapları 51 Seviye

Soru
Az önce anlamında bir sözcük
Cevap
DEMİN


IQ Words Cevapları 52 Seviye

Soru
Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlayan kimse
Cevap
İSPİYONCU


IQ Words Cevapları 53 Seviye

Soru
Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat
Cevap
BİLGİ


IQ Words Cevapları 54 Seviye

Soru
Önceden belirlenmiş harf veya rakamlardan oluşan özel bir şifrenin uygulanması sonucunda açılıp kapanan çok sağlam kutu
Cevap
KASA


IQ Words Cevapları 55 Seviye

Soru
Halk ağzında tike de denen bir yutumluk yemek
Cevap
LOKMA


IQ Words Cevapları 56 Seviye

Soru
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
Cevap
İPUCU


IQ Words Cevapları 57 Seviye

Soru
Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk
Cevap
ORANTI


IQ Words Cevapları 58 Seviye

Soru
Güldürü emekçisi
Cevap
KOMEDYEN


IQ Words Cevapları 59 Seviye

Soru
Kuruntular anlamına gelen Arapça kökenli söz
Cevap
EVHAM


IQ Words Cevapları 60 Seviye

Soru
Bir ağacın daha çok reçeli ve şerbeti yapılan, kırmızı renkte ekşimtırak meyvesi
Cevap
VİŞNE


IQ Words Cevapları 61 Seviye

Soru
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
Cevap
ZÜĞÜRT


IQ Words Cevapları 62 Seviye

Soru
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
Cevap
POSTA


IQ Words Cevapları 63 Seviye

Soru
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
Cevap
YUFKA


IQ Words Cevapları 64 Seviye

Soru
Çok güçlü ışık parıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
Cevap
LAZER


IQ Words Cevapları 65 Seviye

Soru
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer
Cevap
EKLEM


IQ Words Cevapları 66 Seviye

Soru
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, miktar
Cevap
NİCELİK


IQ Words Cevapları 67 Seviye

Soru
Neşe patlaması
Cevap
KAHKAHA


IQ Words Cevapları 68 Seviye

Soru
Şehirde bulunan açık yeşil alan
Cevap
PARK


IQ Words Cevapları 69 Seviye

Soru
Kuzey Avrupa Yarımadalarında yaşayan kişilere yönelik bir söz
Cevap
İSKANDİNAV


IQ Words Cevapları 70 Seviye

Soru
İçinde kaynaştırma harflerini barındıran sevinç nidası
Cevap
YAŞASIN


IQ Words Cevapları 71 Seviye

Soru
İçinde bir şey bulunan bir nesneyi sarsarak sallamak
Cevap
ÇALKALAMAK


IQ Words Cevapları 72 Seviye

Soru
Bir kişinin sahip olduğu bütün giysileri, giysi takımları
Cevap
GARDIROP


IQ Words Cevapları 73 Seviye

Soru
Şahsa özgü yaşam tarzı ve bu tarzın doğurduğu yaşantı
Cevap
ÖZELHAYAT


IQ Words Cevapları 74 Seviye

Soru
Bütün geceyi uyumadan geçirmek
Cevap
SABAHLAMAK


IQ Words Cevapları 75 Seviye

Soru
“Ayrıca, bir de buna ek olarak” anlamlarında bir zarf
Cevap
ÜSTELİK


IQ Words Cevapları 76 Seviye

Soru
Ceket ve pantolondan oluşan yatak giysisi
Cevap
PİJAMA


IQ Words Cevapları 77 Seviye

Soru
Uzayda yaşadığı var sayılan kimse
Cevap
UZAYLI


IQ Words Cevapları 78 Seviye

Soru
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
Cevap
FAKÜLTE


IQ Words Cevapları 79 Seviye

Soru
Oltanın ucundaki küçük çengel
Cevap
İĞNE


IQ Words Cevapları 80 Seviye

Soru
Bazı yöresel ağızlarda bibi de denen akraba
Cevap
HALA


IQ Words Cevapları 81 Seviye

Soru
Hayvanlar tarafından yenilmek anlamında kullanılan bir söz dizisi
Cevap
YEMOLMAK


IQ Words Cevapları 82 Seviye

Soru
Kez, kere, sefer anlamlarında bir söz
Cevap
DEFA


IQ Words Cevapları 83 Seviye

Soru
Çocuk dilinde canı yanmak, yaralanmak
Cevap
UFOLMAK


IQ Words Cevapları 84 Seviye

Soru
İşlenmiş et ürünleriyle türlü mezeler ve kahvaltılıklar satan yer
Cevap
ŞARKÜTERİ


IQ Words Cevapları 85 Seviye

Soru
Esmer ve çelimsiz
Cevap
KARAKURU


IQ Words Cevapları 86 Seviye

Soru
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilanı
Cevap
AFİŞ


IQ Words Cevapları 87 Seviye

Soru
Mecazi anlamda talihi açık, şanslı kimse
Cevap
BALLI


IQ Words Cevapları 88 Seviye

Soru
Egzersiz sırasında bünyedeki siniri de alan bir spor aleti
Cevap
KUMTORBASI


IQ Words Cevapları 89 Seviye

Soru
Namaz kılarken yüzümüzün baktığı yön
Cevap
KIBLE


IQ Words Cevapları 90 Seviye

Soru
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgar
Cevap
TANYELİ


IQ Words Cevapları 91 Seviye

Soru
Bir balık ve bir meyve türünün ortak adı
Cevap
PALAMUT


IQ Words Cevapları 92 Seviye

Soru
Sivri biber, domates ve yumurtanın bileşiminden oluşan pratik nefaset
Cevap
MENEMEN


IQ Words Cevapları 93 Seviye

Soru
Kenar mahalle anlamına gelen söz
Cevap
VAROŞ


IQ Words Cevapları 94 Seviye

Soru
Trafikte sürücünün geriden gelenleri aynasında göremediği bölge
Cevap
KÖRNOKTA


IQ Words Cevapları 95 Seviye

Soru
Yüksek öğretimde ilk iki yıllık lisans programı
Cevap
ÖNLİSANS


IQ Words Cevapları 96 Seviye

Soru
Nesiller boyu süren toplumsal alışkanlık
Cevap
ADET


IQ Words Cevapları 97 Seviye

Soru
Altın, gümüş, bronz gibi madenlerden yapılan onur ödülü
Cevap
MADALYA


IQ Words Cevapları 98 Seviye

Soru
Gelip geçici istek
Cevap
HEVES


IQ Words Cevapları 99 Seviye

Soru
Sebebi anlatırken kullanılan bir bağlaç
Cevap
ÇÜNKÜ


IQ Words Cevapları 100 Seviye

Soru
Bir suçu veya suçluyu yetkili makama gizlice bildirmek
Cevap
İHBARETMEK


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 51-60 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 61-70 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 71-80 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 81-90 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 91-100 SeviyeIQ Words Cevapları 101 Seviye

Soru
90 dakikanın ötesine taşınan futbol maçlarında, eklenen dakikalar ya da devreler için kullanılan söz
Cevap
UZATMA


IQ Words Cevapları 102 Seviye

Soru
Japon kökenli dövüş sporu
Cevap
JUDO


IQ Words Cevapları 103 Seviye

Soru
Aynı noktalarda ve düzlemlerde kesişmek
Cevap
ÖRTÜŞMEK


IQ Words Cevapları 104 Seviye

Soru
Aralıklı telden, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış, genellikle taşınabilir koyacak
Cevap
KAFES


IQ Words Cevapları 105 Seviye

Soru
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur
Cevap
ÜNLÜ


IQ Words Cevapları 106 Seviye

Soru
Ateş yakmaya yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot gibi şeyler
Cevap
ÇALIÇIRPI


IQ Words Cevapları 107 Seviye

Soru
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse
Cevap
ŞOFÖR


IQ Words Cevapları 108 Seviye

Soru
Afrika’ya özgü, av veya turistik amaçla çıkılan gezi seferi
Cevap
SAFARİ


IQ Words Cevapları 109 Seviye

Soru
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
Cevap
ENTARİ


IQ Words Cevapları 110 Seviye

Soru
Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş
Cevap
NİSPET


IQ Words Cevapları 111 Seviye

Soru
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu
Cevap
POZİTİF


IQ Words Cevapları 112 Seviye

Soru
Üretim, ticaret, tüketim ve bu faaliyetlerden doğan ilişkiler bütünü
Cevap
EKONOMİ


IQ Words Cevapları 113 Seviye

Soru
Yılışarak yaklaşan yapışkan kişi
Cevap
SIRNAŞIK


IQ Words Cevapları 114 Seviye

Soru
Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okul
Cevap
KOLEJ


IQ Words Cevapları 115 Seviye

Soru
Sıkıntı anında yaşanan bunalım, çarpıntı, yürek oynaması anlamında bir sözcük
Cevap
AFAKAN


IQ Words Cevapları 116 Seviye

Soru
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
Cevap
KIŞLA


IQ Words Cevapları 117 Seviye

Soru
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemleri olan kolu, hesap
Cevap
ARİTMETİK


IQ Words Cevapları 118 Seviye

Soru
Yara temizliği ve bakımı
Cevap
PANSUMAN


IQ Words Cevapları 119 Seviye

Soru
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş sığır
Cevap
ÖKÜZ


IQ Words Cevapları 120 Seviye

Soru
Zeka düzeyi gelişmemiş anlamındaki bir tabirin kısaltılmış hali
Cevap
GERZEK


IQ Words Cevapları 121 Seviye

Soru
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
Cevap
TÜRK


IQ Words Cevapları 122 Seviye

Soru
Gevezelik etmek anlamında kullanılan bir söz dizisi
Cevap
ÇENEÇALMAK


IQ Words Cevapları 123 Seviye

Soru
Tepesindeki saçı dökülmüş olan
Cevap
DAZLAK


IQ Words Cevapları 124 Seviye

Soru
Motorlu taşıtlarda bütün taşıtı örten, genellikle sacdan yapılmış örtü
Cevap
KAPORTA


IQ Words Cevapları 125 Seviye

Soru
Hem ev, konut hem de ev halkı anlamında kullanılan bir söz
Cevap
HANE


IQ Words Cevapları 126 Seviye

Soru
Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan
Cevap
BOŞBOĞAZ


IQ Words Cevapları 127 Seviye

Soru
Asıl anlamı sıpa olup günümüzde kolaylıkla kandırılabilen kimse anlamında kullanılan söz
Cevap
AVANAK


IQ Words Cevapları 128 Seviye

Soru
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan
Cevap
UYGAR


IQ Words Cevapları 129 Seviye

Soru
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
Cevap
BİLEK


IQ Words Cevapları 130 Seviye

Soru
Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü ur
Cevap
KANSER


IQ Words Cevapları 131 Seviye

Soru
İnternetin dilimize soktuğu “yasaklanmak, yasaklı duruma gelmek” anlamındaki söz
Cevap
BANLANMAK


IQ Words Cevapları 132 Seviye

Soru
Su ve sulu şeyler koymaya yarayan kulplu, emzikli kap
Cevap
İBRİK


IQ Words Cevapları 133 Seviye

Soru
Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde
Cevap
İLİK


IQ Words Cevapları 134 Seviye

Soru
Yavaş ve belli etmeden veya ortalığı karıştırmadan yapılan
Cevap
USULCA


IQ Words Cevapları 135 Seviye

Soru
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen
Cevap
GALİP


IQ Words Cevapları 136 Seviye

Soru
Mecazen hem yeme içme hem de yediği içtiği sağlanan kişi anlamında kullanılan söz
Cevap
BOĞAZ


IQ Words Cevapları 137 Seviye

Soru
Hem bir işe girişmek, teşebbüs etmek hem de yardım etmek, ilgilenmek anlamlarında bir tabir
Cevap
ELATMAK


IQ Words Cevapları 138 Seviye

Soru
Hafif soğuk
Cevap
SERİN


IQ Words Cevapları 139 Seviye

Soru
Kısa süreli, beklenmedik saldırı
Cevap
BASKIN


IQ Words Cevapları 140 Seviye

Soru
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi
Cevap
İRSALİYE


IQ Words Cevapları 141 Seviye

Soru
Aynı sapa bağlı meyve kümesi
Cevap
SALKIM


IQ Words Cevapları 142 Seviye

Soru
İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
Cevap
HABER


IQ Words Cevapları 143 Seviye

Soru
Tahtadan, metal perdeli orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Cevap
KLARNET


IQ Words Cevapları 144 Seviye

Soru
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, tahtadan veya plastikten yapılmış araç
Cevap
CETVEL


IQ Words Cevapları 145 Seviye

Soru
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
Cevap
VETERİNER


IQ Words Cevapları 146 Seviye

Soru
İçinde bulunulan an
Cevap
ŞİMDİ


IQ Words Cevapları 147 Seviye

Soru
Başkentimiz ve çevresinden doğup tüm yurt sathına yayılan bir oyun havası
Cevap
MİSKET


IQ Words Cevapları 148 Seviye

Soru
“İtham” sözünün Türkçe kökenli karşılığı
Cevap
SUÇLAMA


IQ Words Cevapları 149 Seviye

Soru
Mahkemelerin bir yıl içindeki çalışma süresi
Cevap
ADLİYIL


IQ Words Cevapları 150 Seviye

Soru
Başka zamana bırakmak
Cevap
ERTELEMEK


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 101-110 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 111-120 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 121-130 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 131-140 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 141-150 Seviye

IQ Words Cevapları 151 Seviye

Soru
Ayrılığın neden olduğu onulmak acı
Cevap
HİCRAN


IQ Words Cevapları 152 Seviye

Soru
Yeniden gözden geçirme, düzeltme, yenileme
Cevap
REVİZYON


IQ Words Cevapları 153 Seviye

Soru
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
Cevap
OTOBÜS


IQ Words Cevapları 154 Seviye

Soru
Sevgi, saygı, bağlılık, teşekkür belirtmek için dudaklarını bir şeye değdirmek
Cevap
ÖPMEK


IQ Words Cevapları 155 Seviye

Soru
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen
Cevap
GİRİŞKEN


IQ Words Cevapları 156 Seviye

Soru
Kışla, okul, tutuk evi, hastane gibi kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda
Cevap
KOĞUŞ


IQ Words Cevapları 157 Seviye

Soru
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
Cevap
EFOR


IQ Words Cevapları 158 Seviye

Soru
Eski Türklerin Tamu da dediği ebedi ceza alanı
Cevap
CEHENNEM


IQ Words Cevapları 159 Seviye

Soru
Diğerlerine göre daha kolay nefes alma imkanı veren yüzme stili
Cevap
SIRTÜSTÜ


IQ Words Cevapları 160 Seviye

Soru
Kafatası kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölümü
Cevap
BINGILDAK


IQ Words Cevapları 161 Seviye

Soru
Askerlikte takım veya bölük komutanınca eşleştirilen iki askerin birbirleri için kullandıkları söz
Cevap
BADİ


IQ Words Cevapları 162 Seviye

Soru
Yumurta sarısı, zeytin yağı ve limonla yapılan bir çeşit koyu, soğuk salça
Cevap
MAYONEZ


IQ Words Cevapları 163 Seviye

Soru
Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması
Cevap
SANSÜR


IQ Words Cevapları 164 Seviye

Soru
Yazının en temel ögesi
Cevap
HARF


IQ Words Cevapları 165 Seviye

Soru
Olup bitenler karşısında sabrı ve dayanıklılığı kalmayıp taşkınlık göstermek
Cevap
ÇİLEDENÇIKMAK


IQ Words Cevapları 166 Seviye

Soru
Mecazi anlamda başkasının isteklerine göre davranan kimse
Cevap
KUKLA


IQ Words Cevapları 167 Seviye

Soru
Genellikle başvuru karşılığı bir işi yapmak için verilen hak
Cevap
İZİN


IQ Words Cevapları 168 Seviye

Soru
İş yaparken giysinin önü kirlenmesin diye bele bağlanan örtü
Cevap
ÖNLÜK


IQ Words Cevapları 169 Seviye

Soru
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
Cevap
NASIR


IQ Words Cevapları 170 Seviye

Soru
Tez iş gören, çabuk davranan, telaşlı
Cevap
ACELECİ


IQ Words Cevapları 171 Seviye

Soru
Başkalarını küçük görmeme, büyüklenmeme durumu, alçak gönüllülük
Cevap
TEVAZU


IQ Words Cevapları 172 Seviye

Soru
Taraf tutan, objektif olmayan
Cevap
YANLI


IQ Words Cevapları 173 Seviye

Soru
Önceden yapılanlar göz önüne alınmadan, yeniden
Cevap
SİLBAŞTAN


IQ Words Cevapları 174 Seviye

Soru
Uzmanlar tarafından 3 ayda bir değiştirilmesi önerilen temizlik gereci
Cevap
DİŞFIRÇASI


IQ Words Cevapları 175 Seviye

Soru
Bitki bilimi, nebatat
Cevap
BOTANİK


IQ Words Cevapları 176 Seviye

Soru
Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak
Cevap
HOPLAMAK


IQ Words Cevapları 177 Seviye

Soru
Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten
Cevap
CANCİĞER


IQ Words Cevapları 178 Seviye

Soru
Karşı cinsten biriyle yakın ilişki kurmak
Cevap
FLÖRT


IQ Words Cevapları 179 Seviye

Soru
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
Cevap
BAZLAMA


IQ Words Cevapları 180 Seviye

Soru
Yasa dışı yollarla dış alım ve/veya dış satım yapma işi
Cevap
KAÇAKÇILIK


IQ Words Cevapları 181 Seviye

Soru
Kağıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kağıt
Cevap
KARTON


IQ Words Cevapları 182 Seviye

Soru
Kalp hastalıkları uzmanı
Cevap
KARDİYOLOG


IQ Words Cevapları 183 Seviye

Soru
Bir düşünce veya isteğin üzerinde durmak, ısrar etmek
Cevap
ÜSTELEMEK


IQ Words Cevapları 184 Seviye

Soru
Çarpma, dövülme vb. sebeplerle vücutta oluşan bere
Cevap
EZİK


IQ Words Cevapları 185 Seviye

Soru
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kişi
Cevap
YOBAZ


IQ Words Cevapları 186 Seviye

Soru
Şişmana yakın, balık etli anlamında bir söz
Cevap
DOLGUN


IQ Words Cevapları 187 Seviye

Soru
Yiyecek ve içeceklerin serbestçe seçilip alındığı servis düzeni
Cevap
AÇIKBÜFE


IQ Words Cevapları 188 Seviye

Soru
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
Cevap
BANKAMATİK


IQ Words Cevapları 189 Seviye

Soru
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim
Cevap
ANATOMİ


IQ Words Cevapları 190 Seviye

Soru
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
Cevap
ELTİ


IQ Words Cevapları 191 Seviye

Soru
Dilimize Yunancadan girmiş olan sevgili anlamındaki kelime
Cevap
MANİTA


IQ Words Cevapları 192 Seviye

Soru
Kedigillerden, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan, postu, iri benekli memeli türü
Cevap
JAGUAR


IQ Words Cevapları 193 Seviye

Soru
Bir dik üçgende, dik açının karşısında bulunan kenar
Cevap
HİPOTENÜS


IQ Words Cevapları 194 Seviye

Soru
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Cevap
ÜCRA


IQ Words Cevapları 195 Seviye

Soru
Genellikle yapay olarak elde edilen, besin değeri olan yağ
Cevap
MARGARİN


IQ Words Cevapları 196 Seviye

Soru
Sıfat haliyle aldırmaz, gamsız kişiler için kullanılan bir söz
Cevap
RAHAT


IQ Words Cevapları 197 Seviye

Soru
Ödül veya ikramiye anlamında kullanılan yabancı kökenli söz
Cevap
BONUS


IQ Words Cevapları 198 Seviye

Soru
Osmanlıda genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
Cevap
HARAÇ


IQ Words Cevapları 199 Seviye

Soru
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum
Cevap
FELAKET


IQ Words Cevapları 200 Seviye

Soru
Sevinç, korku, kızgınlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
Cevap
HEYACAN


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 151-160 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 161-170 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 171-180 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 181-190 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 191-200 SeviyeIQ Words Cevapları 201 Seviye

Soru
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Cevap
UYSAL


IQ Words Cevapları 202 Seviye

Soru
Eksiksiz, kusursuz ve yetkin durumda olan
Cevap
MÜKEMMEL


IQ Words Cevapları 203 Seviye

Soru
Olağan bir sonuç olarak, ister istemez anlamında kullanılan bir sözcük
Cevap
HALİYLE


IQ Words Cevapları 204 Seviye

Soru
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
Cevap
ÖZEL


IQ Words Cevapları 205 Seviye

Soru
Ayağı, boynuzu, memesi ve sakalıyla birçok bitkiye adını vermiş olan hayvan
Cevap
KEÇİ


IQ Words Cevapları 206 Seviye

Soru
Ansızın bayılacak gibi olmak
Cevap
FENALAŞMAK


IQ Words Cevapları 207 Seviye

Soru
“Olmak” fiiliyle birlikte “sesini çıkaramamak, sinmek” anlamında kullanılan söz
Cevap
SUSPUS


IQ Words Cevapları 208 Seviye

Soru
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
Cevap
RAMPA


IQ Words Cevapları 209 Seviye

Soru
İş görmek için yasa dışı para alma
Cevap
RÜŞVET


IQ Words Cevapları 210 Seviye

Soru
Hadi yürü, iş başına anlamlarında bir ikileme
Cevap
MARŞMARŞ


IQ Words Cevapları 211 Seviye

Soru
Ateşli silahlarda bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
Cevap
BARUT


IQ Words Cevapları 212 Seviye

Soru
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş olan
Cevap
HURDA


IQ Words Cevapları 213 Seviye

Soru
Bütün bilardo salonlarında yasak olan istekayı masaya dik açıyla tutarak atış yapmak
Cevap
PİKEÇEKMEK


IQ Words Cevapları 214 Seviye

Soru
Deride esnekliğin kaybolmasından oluşan kıvrım
Cevap
KIRIŞIK


IQ Words Cevapları 215 Seviye

Soru
Kitle iletişim araçlarında izlenme durumu
Cevap
REYTİNG


IQ Words Cevapları 216 Seviye

Soru
Bir nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan el aleti
Cevap
MENGENE


IQ Words Cevapları 217 Seviye

Soru
Kara ile suyun birleştiği yer
Cevap
KIYI


IQ Words Cevapları 218 Seviye

Soru
Derin düşünce yoluyla iç huzuru, farklı bilinç halleri arayışı
Cevap
MEDİTASYON


IQ Words Cevapları 219 Seviye

Soru
Bir şeyi olduğundan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalağa etmek
Cevap
ABARTMAK


IQ Words Cevapları 220 Seviye

Soru
Olmak fiiliyle birlikte kullanılan ruhsal gücünü, manevi direncini yitirmek anlamına gelen bir söz
Cevap
DEMORALİZE


IQ Words Cevapları 221 Seviye

Soru
Devamlı müşteri
Cevap
MÜDAVİM


IQ Words Cevapları 222 Seviye

Soru
Bir kimsenin giyinişi ve görünüşü ile oluşturduğu dış yüzü
Cevap
KILIK


IQ Words Cevapları 223 Seviye

Soru
Meyveleri şekerle kaynatarak hazırlanan tatlı
Cevap
REÇEL


IQ Words Cevapları 224 Seviye

Soru
Okullarda öğrencilerin sunduğu, programında koşuk, oyun, gibi, gösterilerin yer aldığı eğlence
Cevap
MÜSAMERE


IQ Words Cevapları 225 Seviye

Soru
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep
Cevap
ENGEL


IQ Words Cevapları 226 Seviye

Soru
Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen
Cevap
KATAKULLİ


IQ Words Cevapları 227 Seviye

Soru
İnsanoğlunun ilk çağlardan günümüze kadar kullanmayı sürdürdüğü doğal barınak
Cevap
MAĞARA


IQ Words Cevapları 228 Seviye

Soru
Yasa dışı, gizlice yapılan küçük konu
Cevap
GECEKONDU


IQ Words Cevapları 229 Seviye

Soru
Mecazi anlamda başarısı veya nitelikleriyle ün kazanmak, tanınmak, mevkisi yükselmek
Cevap
PARLAMAK


IQ Words Cevapları 230 Seviye

Soru
Sığır veya davar sürülerinin beslendiği açık alan, mera
Cevap
OTLAK


IQ Words Cevapları 231 Seviye

Soru
Kolay kolay öfke, telaş ve heyecana kapılmayan anlamındaki söz
Cevap
SOĞUKKANLI


IQ Words Cevapları 232 Seviye

Soru
Aşırı derecede cimri
Cevap
PİNTİ


IQ Words Cevapları 233 Seviye

Soru
İstemeyerek, mecburen yapılan anlamındaki söz
Cevap
ZORAKİ


IQ Words Cevapları 234 Seviye

Soru
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
Cevap
BESTE


IQ Words Cevapları 235 Seviye

Soru
Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek
Cevap
YUTMAK


IQ Words Cevapları 236 Seviye

Soru
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
Cevap
KORİDOR


IQ Words Cevapları 237 Seviye

Soru
Göz kararıp düşecek gibi olma
Cevap
BAŞDÖNMESİ


IQ Words Cevapları 238 Seviye

Soru
Ses çıkararak kaynamak
Cevap
FOKURDAMAK


IQ Words Cevapları 239 Seviye

Soru
Bazı yörelerde dam da denen hayvan barınağı
Cevap
AHIR


IQ Words Cevapları 240 Seviye

Soru
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma
Cevap
NAKİL


IQ Words Cevapları 241 Seviye

Soru
Diken dutu da denen, meyveleri hem mayhoşken hem tatlıyken tüketilen asi tabiatlı bir bitki
Cevap
BÖĞÜRTLEN


IQ Words Cevapları 242 Seviye

Soru
Birbiri ardından gelen, mütevali
Cevap
ARDIŞIK


IQ Words Cevapları 243 Seviye

Soru
Cehennem bekçisi
Cevap
ZEBANİ


IQ Words Cevapları 244 Seviye

Soru
Anemi hastalığının Türkçe kökenli adı
Cevap
KANSIZLIK


IQ Words Cevapları 245 Seviye

Soru
Para alan kimsenin söylediği iyi dilek sözü
Cevap
BEREKETVERSİN


IQ Words Cevapları 246 Seviye

Soru
Gelir, geçim, kısmet sağlanan yer
Cevap
KAPI


IQ Words Cevapları 247 Seviye

Soru
Duru, temiz, aydınlık, açık anlamlarında bir söz
Cevap
BERRAK


IQ Words Cevapları 248 Seviye

Soru
Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket
Cevap
BANDROL


IQ Words Cevapları 249 Seviye

Soru
Koşu veya yarış içinde birdenbire hız arttırmak
Cevap
DEPAR


IQ Words Cevapları 250 Seviye

Soru
Tatilde de mutfağa mı girilirmiş demeyenlerin tercih ettiği bir tür konaklama tesisi
Cevap
APART


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 201-210 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 211-220 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 221-230 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 231-240 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 241-250 Seviye

IQ Words Cevapları 251 Seviye

Soru
Nişan alınan hedefi bulmayan atış
Cevap
ISKA


IQ Words Cevapları 252 Seviye

Soru
Eskiden “peyk” de denen, bir gezegenin etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi
Cevap
UYDU


IQ Words Cevapları 253 Seviye

Soru
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı
Cevap
İDRAR


IQ Words Cevapları 254 Seviye

Soru
Bir işten zarar görmeyen, kazancı yolunda
Cevap
TUZUKURU


IQ Words Cevapları 255 Seviye

Soru
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
Cevap
İSKELE


IQ Words Cevapları 256 Seviye

Soru
Porsiyonlarının büyüklüğü ile övünen lokantaların yaygın olarak kullandıkları bir isim
Cevap
BOLKEPÇE


IQ Words Cevapları 257 Seviye

Soru
Gözü, dişi ve tabanıyla birçok bitkiye adını vermiş bir hayvan
Cevap
DEVE


IQ Words Cevapları 258 Seviye

Soru
Hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy
Cevap
HANEDAN


IQ Words Cevapları 259 Seviye

Soru
Ev, arazi, dükkan gibi taşınmaz mal
Cevap
MÜLK


IQ Words Cevapları 260 Seviye

Soru
Taht sahibi olan devlet başkanı
Cevap
HÜKÜMDAR


IQ Words Cevapları 261 Seviye

Soru
Toplu tabancada bir tek mermi bırakılarak oynanan ölüm oyunu
Cevap
RUSRULETİ


IQ Words Cevapları 262 Seviye

Soru
Yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değiştiren yeni dünya düzeninin yaygınlaştırdığı bir rahatsızlık
Cevap
OBEZİTE


IQ Words Cevapları 263 Seviye

Soru
Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse
Cevap
MUCİT


IQ Words Cevapları 264 Seviye

Soru
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
Cevap
MECNUN


IQ Words Cevapları 265 Seviye

Soru
Mağaraların tavanında aşağıya doğru oluşan, genellikle koni biçiminde kalker birikintisi
Cevap
SARKIT


IQ Words Cevapları 266 Seviye

Soru
Bilgi şöleni de denen bilimsel toplantı
Cevap
SEMPOZYUM


IQ Words Cevapları 267 Seviye

Soru
İçinde belli bir sıraya göre kağıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap musannif, cilbent, sıralaç
Cevap
KLASÖR


IQ Words Cevapları 268 Seviye

Soru
Gaye, maksat anlamlarında bir sözcük
Cevap
AMAÇ


IQ Words Cevapları 269 Seviye

Soru
Ana ve baba için kullanılan bir kelime
Cevap
EBEVEYN


IQ Words Cevapları 270 Seviye

Soru
Üyesi olmadığı halde bir partinin görüşlerini benimseyen veya bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse
Cevap
SEMPATİZAN


IQ Words Cevapları 271 Seviye

Soru
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
Cevap
İNSAF


IQ Words Cevapları 272 Seviye

Soru
Gereksiz yere titizlik gösteren
Cevap
PİMPİRİKLİ


IQ Words Cevapları 273 Seviye

Soru
Bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmak
Cevap
ÇIĞIRAÇMAK


IQ Words Cevapları 274 Seviye

Soru
Yaşlandığı halde dinçliğini kaybetmeyen kişiler için kullanılan bir söz dizisi
Cevap
ESKİTOPRAK


IQ Words Cevapları 275 Seviye

Soru
Padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk
Cevap
FERMAN


IQ Words Cevapları 276 Seviye

Soru
Kıl tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı
Cevap
KIRBAÇ


IQ Words Cevapları 277 Seviye

Soru
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, kağıtları getirip götüren görevli
Cevap
MÜBAŞİR


IQ Words Cevapları 278 Seviye

Soru
Maya ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
Cevap
PEYNİR


IQ Words Cevapları 279 Seviye

Soru
Ekonominin temelini oluşturan ilişki
Cevap
ARZTALEP


IQ Words Cevapları 280 Seviye

Soru
Namaz veya oruç telafisi
Cevap
KAZA


IQ Words Cevapları 281 Seviye

Soru
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma
Cevap
RASTLANTI


IQ Words Cevapları 282 Seviye

Soru
Sesi büyütüp uzağa iletmeye yarayan koni biçimindeki alet
Cevap
MEGAFON


IQ Words Cevapları 283 Seviye

Soru
Burun zarı üzerindeki özel sinirlerle algılanan duyum
Cevap
KOKU


IQ Words Cevapları 284 Seviye

Soru
Hem bir sıraya girmek hem de bir gruba, tarafa katılmak anlamlarında kullanılan söz dizisi
Cevap
SAFTUTMAK


IQ Words Cevapları 285 Seviye

Soru
Popüler bir Amerikan küfrüne dublaj sanatçılarının uydurduğu Türkçe karşılık
Cevap
LANETOLSUN


IQ Words Cevapları 286 Seviye

Soru
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
Cevap
NAKIŞ


IQ Words Cevapları 287 Seviye

Soru
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
Cevap
KORKU


IQ Words Cevapları 288 Seviye

Soru
Kör bağırsağın sonundaki kördüğüm
Cevap
APANDİS


IQ Words Cevapları 289 Seviye

Soru
Müjde verirken söylenen iyi dilek sözü
Cevap
GÖZÜNAYDIN


IQ Words Cevapları 290 Seviye

Soru
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
Cevap
KILAVUZ


IQ Words Cevapları 291 Seviye

Soru
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
Cevap
NEVRUZ


IQ Words Cevapları 292 Seviye

Soru
Tek seferde söylenen söz birliği
Cevap
HECE


IQ Words Cevapları 293 Seviye

Soru
Mecazi anlamda dikkati çekmeyen, belirli olmayan
Cevap
SİLİK


IQ Words Cevapları 294 Seviye

Soru
Savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
Cevap
İHMALETMEK


IQ Words Cevapları 295 Seviye

Soru
Şayet sözünün eş anlamlısı olan bağlaç
Cevap
EĞER


IQ Words Cevapları 296 Seviye

Soru
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Cevap
FELSEFE


IQ Words Cevapları 297 Seviye

Soru
Katı yürekli, merhametsiz
Cevap
ACIMASIZ


IQ Words Cevapları 298 Seviye

Soru
Üvey anne
Cevap
CİCİANNE


IQ Words Cevapları 299 Seviye

Soru
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
Cevap
HARAM


IQ Words Cevapları 300 Seviye

Soru
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, kendine dönük anlamında bir tabir
Cevap
İÇEKAPANIK


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 251-260 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 261-270 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 271-280 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 281-290 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 291-300 SeviyeIQ Words Cevapları 301 Seviye

Soru
Şuurun dışında olup zaman zaman su yüzüne çıkan zihin bölgesi
Cevap
BİLİNÇALTI


IQ Words Cevapları 302 Seviye

Soru
Uygun, işe yarayan, müsait
Cevap
ELVERİŞLİ


IQ Words Cevapları 303 Seviye

Soru
Bir şey öğrenmek için yöneltilen söz veya yazı
Cevap
SORU


IQ Words Cevapları 304 Seviye

Soru
Barbar taraftar
Cevap
HOLİGAN


IQ Words Cevapları 305 Seviye

Soru
Olumsuz cümlelerde bir tanesi bir anlamında kullanılır
Cevap
HİÇBİRİ


IQ Words Cevapları 306 Seviye

Soru
Aklın erişemediği açıklanamayan veya çözülemeyen şey
Cevap
GİZEM


IQ Words Cevapları 307 Seviye

Soru
Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan
Cevap
UMUTSUZ


IQ Words Cevapları 308 Seviye

Soru
Göreneğe aykırı derecede çıplak veya örtüsüz anlamında bir söz dizisi
Cevap
AÇIKSAÇIK


IQ Words Cevapları 309 Seviye

Soru
Üstünlük, kazanım, yarar anlamlarındaki yabancı kökenli bir söz
Cevap
AVANTAJ


IQ Words Cevapları 310 Seviye

Soru
Özü ve içeriği önemsemeden, dış görünüşe ağırlık veren kimse
Cevap
ŞEKİLCİ


IQ Words Cevapları 311 Seviye

Soru
Toprağın altına saklanmış para veya değerli şeyler
Cevap
GÖMÜ


IQ Words Cevapları 312 Seviye

Soru
Yüzü gülmeyen, asık suratlı kişiler için kullanılan, tarihe geçmiş zalim bir kralın adı olan söz
Cevap
NEMRUT


IQ Words Cevapları 313 Seviye

Soru
Asıl anlamı “bel bağı” olup mecazen “cinsel duygu veya ilişki” anlamında kullanılan bir söz
Cevap
UÇKUR


IQ Words Cevapları 314 Seviye

Soru
Birini altına almak için üzerine abanmak
Cevap
ÇULLANMAK


IQ Words Cevapları 315 Seviye

Soru
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu
Cevap
İTİBAR


IQ Words Cevapları 316 Seviye

Soru
Katmerli nasihat, adamakıllı öğüt
Cevap
TEMBİH


IQ Words Cevapları 317 Seviye

Soru
Çoğunlukla bahçelerde, parklarda oturulacak sıra
Cevap
BANK


IQ Words Cevapları 318 Seviye

Soru
Konuyu kapatalım, olan olmuş, uzatmayalım anlamında söylenir
Cevap
HERNEYSE


IQ Words Cevapları 319 Seviye

Soru
Bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaş
Cevap
BAYRAK


IQ Words Cevapları 320 Seviye

Soru
Bir tür çok katlı binanın, bölümlere ayrılmış anlamına gelen batı kökenli adı
Cevap
APARTMAN


IQ Words Cevapları 321 Seviye

Soru
Silahlı soygun yapan
Cevap
HAYDUT


IQ Words Cevapları 322 Seviye

Soru
Sempatik minyon anlamında bir söz dizisi
Cevap
ÇITIPITI


IQ Words Cevapları 323 Seviye

Soru
Diplomalı hasta bakıcı kadın
Cevap
HEMŞİRE


IQ Words Cevapları 324 Seviye

Soru
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay
Cevap
MUCİZE


IQ Words Cevapları 325 Seviye

Soru
Olayları kendine dert etmeden geçiştiren
Cevap
GAMSIZ


IQ Words Cevapları 326 Seviye

Soru
Din, yasa, töre bakımından işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan
Cevap
CAİZ


IQ Words Cevapları 327 Seviye

Soru
Kompleks yapıdaki sebze yemeği
Cevap
TÜRLÜ


IQ Words Cevapları 328 Seviye

Soru
Başkalarına örnek olsun diye
Cevap
İBRETİALEM


IQ Words Cevapları 329 Seviye

Soru
Gösterilerde hem tezahürat hem protesto için kullanılan, dil damak yoluyla çıkarılan ses
Cevap
ISLIK


IQ Words Cevapları 330 Seviye

Soru
Dalgalanma da denen, geniş bir çevreyi etkileyen heyecan verici olay
Cevap
SANSASYON


IQ Words Cevapları 331 Seviye

Soru
Gelin ve damadın ebeveynlerinin birbirleri için kullandıkları unvan
Cevap
DÜNÜR


IQ Words Cevapları 332 Seviye

Soru
Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı üst bölümü
Cevap
BAŞAK


IQ Words Cevapları 333 Seviye

Soru
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen
Cevap
PORTATİF


IQ Words Cevapları 334 Seviye

Soru
Akışkan maddelerin koyuluk ve yoğunluk derecesi
Cevap
KIVAM


IQ Words Cevapları 335 Seviye

Soru
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
Cevap
YOĞURT


IQ Words Cevapları 336 Seviye

Soru
Eskilerin afiyet de dediği ailede veya toplumda dirlik, iyi geçinme anlamında bir söz dizisi
Cevap
AĞIZTADI


IQ Words Cevapları 337 Seviye

Soru
Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer
Cevap
DÜKKAN


IQ Words Cevapları 338 Seviye

Soru
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
Cevap
PROBLEM


IQ Words Cevapları 339 Seviye

Soru
Çiçek koymak için kullanılan kap
Cevap
VAZO


IQ Words Cevapları 340 Seviye

Soru
Canlılar için, doğup çoğalmak
Cevap
ÜREMEK


IQ Words Cevapları 341 Seviye

Soru
Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan
Cevap
FESAT


IQ Words Cevapları 342 Seviye

Soru
Birden çevirip boşaltmak, dökmek
Cevap
BOCAETMEK


IQ Words Cevapları 343 Seviye

Soru
Savaş hasılatı, yağma kazancı
Cevap
GANİMET


IQ Words Cevapları 344 Seviye

Soru
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
Cevap
RÜZGAR


IQ Words Cevapları 345 Seviye

Soru
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse
Cevap
KALENDAR


IQ Words Cevapları 346 Seviye

Soru
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Cevap
ROMATİZMA


IQ Words Cevapları 347 Seviye

Soru
Yenecek yemeklerin listesi
Cevap
MENÜ


IQ Words Cevapları 348 Seviye

Soru
Tasa, kaygı, kuşku, korku
Cevap
ENDİŞE


IQ Words Cevapları 349 Seviye

Soru
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Cevap
KİNETİK


IQ Words Cevapları 350 Seviye

Soru
İçin için öfkelenmek, kırılmak
Cevap
İÇERLEMEK


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 301-310 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 311-320 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 321-330 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 331-340 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 341-350 Seviye

IQ Words Cevapları 351 Seviye

Soru
Bazı yöresel ağızlarda çiftçi, ortakçı anlamında kullanılan bir söz
Cevap
MARABA


IQ Words Cevapları 352 Seviye

Soru
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
Cevap
İMKAN


IQ Words Cevapları 353 Seviye

Soru
Ruh biliminde karşıt duygu, sevimsizlik, soğukluk
Cevap
ANTİPATİ


IQ Words Cevapları 354 Seviye

Soru
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
Cevap
HEMEN


IQ Words Cevapları 355 Seviye

Soru
Kolayca gözlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
Cevap
NAZLI


IQ Words Cevapları 356 Seviye

Soru
Diğer görevlerinin yanı sıra havayı filtre eden organımız
Cevap
BURUN


IQ Words Cevapları 357 Seviye

Soru
Maddi alemin son, ruhani alemin başlangıç zamanı
Cevap
ECEL


IQ Words Cevapları 358 Seviye

Soru
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para
Cevap
FİDYE


IQ Words Cevapları 359 Seviye

Soru
Gönlü incinmek, kırgınlık duymak
Cevap
GÜCENMEK


IQ Words Cevapları 360 Seviye

Soru
Ek olarak, ek yoluyla, ekleyerek
Cevap
İLAVETEN


IQ Words Cevapları 361 Seviye

Soru
Çeşitli sebeplerle zihin gücünü yitirmek
Cevap
BUNAMAK


IQ Words Cevapları 362 Seviye

Soru
Güvensiz aşıklar tarafından telef edilen bir çiçek türü
Cevap
PAPATYA


IQ Words Cevapları 363 Seviye

Soru
Para basılan yer
Cevap
DARPHANE


IQ Words Cevapları 364 Seviye

Soru
Yazarın muhatabı olan kişi
Cevap
OKUR


IQ Words Cevapları 365 Seviye

Soru
Güç, kuvvet, derman, mecal anlamlarında bir söz
Cevap
TAKAT


IQ Words Cevapları 366 Seviye

Soru
Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin
Cevap
VİZE


IQ Words Cevapları 367 Seviye

Soru
Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen anlamında bir kelime
Cevap
AÇGÖZLÜ


IQ Words Cevapları 368 Seviye

Soru
Açık ve düzgün harflerle yazılmış yazılar için kullanılan bir söz
Cevap
OKUNAKLI


IQ Words Cevapları 369 Seviye

Soru
Aklında kalmamak, hatırlamamak
Cevap
UNUTMAK


IQ Words Cevapları 370 Seviye

Soru
Ses şiddeti birimi
Cevap
DESİBEL


IQ Words Cevapları 371 Seviye

Soru
Eş, ortak ve takım arkadaşı tarafların her biri anlamında kullanılan bir söz
Cevap
PARTNER


IQ Words Cevapları 372 Seviye

Soru
Fırsat buldukça öte beri aşıran, hırsız kişiler için kullanılan tabir
Cevap
ELİUZUN


IQ Words Cevapları 373 Seviye

Soru
Aynı türden, türdeş
Cevap
HEMCİNS


IQ Words Cevapları 374 Seviye

Soru
Basma kalıp söz, görüş vb.
Cevap
KLİŞE


IQ Words Cevapları 375 Seviye

Soru
“Umurumda değil, beni ilgilendirmez” anlamlarında kullanılan bir söz dizisi
Cevap
BANANE


IQ Words Cevapları 376 Seviye

Soru
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
Cevap
POPÜLER


IQ Words Cevapları 377 Seviye

Soru
Nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme ve empati yoksunluğunun yarattığı ulaşım keşmekeşi
Cevap
TRAFİK


IQ Words Cevapları 378 Seviye

Soru
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse
Cevap
ÖĞRETMEN


IQ Words Cevapları 379 Seviye

Soru
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey
Cevap
KELEPİR


IQ Words Cevapları 380 Seviye

Soru
Yıpranmış, eski ve bakımsız olmasına karşın işler durumda olan araç
Cevap
KÜLÜSTÜR


IQ Words Cevapları 381 Seviye

Soru
Mutaassıp ve fanatik sözleriyle eş anlamlı olmasına rağmen gündelik konuşmada daha sert bir anlama bürünen söz
Cevap
BAĞNAZ


IQ Words Cevapları 382 Seviye

Soru
Gereksiz yere harcamak
Cevap
İSRAFETMEK


IQ Words Cevapları 383 Seviye

Soru
Evrenin düzene girmeden önceki biçiminden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Cevap
KAOS


IQ Words Cevapları 384 Seviye

Soru
Bir şeyin üstünü kaplayan koruyucu bölüm
Cevap
KABUK


IQ Words Cevapları 385 Seviye

Soru
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Cevap
KLASMAN


IQ Words Cevapları 386 Seviye

Soru
Gerçeği saklayan masum uydurmaca
Cevap
BEYAZYALAN


IQ Words Cevapları 387 Seviye

Soru
Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan
Cevap
UYGUNSUZ


IQ Words Cevapları 388 Seviye

Soru
Birinin veya bir yetin yardım ve korumasına başvurmak
Cevap
SIĞINMAK


IQ Words Cevapları 389 Seviye

Soru
Kesici aletleri zımpara veya bileme taşında keskinleştirmek, keskin duruma getirmek
Cevap
BİLEMEK


IQ Words Cevapları 390 Seviye

Soru
Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığı kazanmış olan, nitelikli
Cevap
KALİFİYE


IQ Words Cevapları 391 Seviye

Soru
Önemsiz veya gereksiz görülen her şey için kullanılan bir söz öbeği
Cevap
IVIRZIVIR


IQ Words Cevapları 392 Seviye

Soru
İçki ve sigaranın kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır
Cevap
ZIKKIM


IQ Words Cevapları 393 Seviye

Soru
Üzüntü ve sıkıntı çekerek, zarar görerek deneyim kazanmak anlamında bir deyim
Cevap
DİLİYANMAK


IQ Words Cevapları 394 Seviye

Soru
İdama mahkum olanları asmak için kurulan sehpa
Cevap
DARAĞACI


IQ Words Cevapları 395 Seviye

Soru
Kıskaçları olan yan yan yürüyen eklem bacaklı bir deniz canlısı
Cevap
YENGEÇ


IQ Words Cevapları 396 Seviye

Soru
Bir tür çiçek esansı ile hazırlanan geleneksel ramazan tatlımız
Cevap
GÜLLAÇ


IQ Words Cevapları 397 Seviye

Soru
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
Cevap
SOYTARI


IQ Words Cevapları 398 Seviye

Soru
Yutmadan, su veya başka bir sıvı ile ağzı veya boğazı çalkalama
Cevap
GARGARA


IQ Words Cevapları 399 Seviye

Soru
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Cevap
MÜZİK


IQ Words Cevapları 400 Seviye

Soru
Emekçiyi coşturarak verimi arttıran ödenek
Cevap
PRİM


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 351-360 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 361-370 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 371-380 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 381-390 Seviye

IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 391-400 SeviyeIQ Words Cevapları 401 Seviye

Soru
Büyük dükkan
Cevap
MAĞAZA


IQ Words Cevapları 402 Seviye

Soru
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
Cevap
ABLA


IQ Words Cevapları 403 Seviye

Soru
Mecazen birinin en iyi yardımcısı, en güvendiği kimse
Cevap
SAĞKOL


IQ Words Cevapları 404 Seviye

Soru
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
Cevap
MİKROFON


IQ Words Cevapları 405 Seviye

Soru
Bir sınıfta iki yıl üst üste okuma anlamında bir söz dizisi
Cevap
ÇİFTDİKİŞ


IQ Words Cevapları 406 Seviye

Soru
Yarış öncesinde belirlenen veya tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gizli bilgi
Cevap
TÜYO


IQ Words Cevapları 407 Seviye

Soru
Adını kıvamından alan, artık nostaljik sayılan sokak şekerlemesi
Cevap
MACUN


IQ Words Cevapları 408 Seviye

Soru
Örtü, yaygı gibi şeyleri hızla ve kesik kesik silkelemek
Cevap
ÇIRPMAK


IQ Words Cevapları 409 Seviye

Soru
Doğalgaz veya petrol gibi sıvı veya gaz aktarımı için kurulmuş olan şebeke
Cevap
BORUHATTI


IQ Words Cevapları 410 Seviye

Soru
Eskiden pertavsız da denen yaklaştırıcı mercek
Cevap
BÜYÜTEÇ


IQ Words Cevapları 411 Seviye

Soru
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse
Cevap
UZMAN


IQ Words Cevapları 412 Seviye

Soru
Bir kumaştan yapılan yatak örtüsü
Cevap
PİKE


IQ Words Cevapları 413 Seviye

Soru
Erkek kardeş anlamına gelen, Erzurum yöresine ait bir hitap sözü olarak hemşeriliği pekiştiren tabir
Cevap
DADAŞ


IQ Words Cevapları 414 Seviye

Soru
Yağmur, kar gibi doğa olayları için birdenbire başlamak, etkili olmak anlamında kullanılan bir söz
Cevap
BASTIRMAK


IQ Words Cevapları 415 Seviye

Soru
Koyu mor renge adını veren çiçek
Cevap
MENEKŞE


IQ Words Cevapları 416 Seviye

Soru
Birinin ya da bir şeyin değerini yüceltmek için söylenen söz
Cevap
ÖVGÜ


IQ Words Cevapları 417 Seviye

Soru
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
Cevap
ARALIK


IQ Words Cevapları 418 Seviye

Soru
Sulu yiyecekleri karıştırmaya, dağıtmaya yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık
Cevap
KEPÇE


IQ Words Cevapları 419 Seviye

Soru
Bir dağın veya tepenin eteklerinde yukarılara doğru çıkan bölümü
Cevap
YAMAÇ


IQ Words Cevapları 420 Seviye

Soru
Kötüden de bozuk, fenadan da berbat olan
Cevap
BETER


IQ Words Cevapları 421 Seviye

Soru
Canlıyı oluşturan organlar bütünü
Cevap
ORGANİZMA


IQ Words Cevapları 422 Seviye

Soru
Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
Cevap
JEOPOLİTİK


IQ Words Cevapları 423 Seviye

Soru
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
Cevap
KIVILCIM


IQ Words Cevapları 424 Seviye

Soru
Gönül kırıcı sert söz söylemek, azarlayarak cevap vermek
Cevap
TERSLEMEK


IQ Words Cevapları 425 Seviye

Soru
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak
Cevap
ESİRGEMEK


IQ Words Cevapları 426 Seviye

Soru
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü
Cevap
NAFAKA


IQ Words Cevapları 427 Seviye

Soru
Karşı gelmek, diklenmek, boyun eğmez bir hal ve tavır almak
Cevap
KAFATUTMAK


IQ Words Cevapları 428 Seviye

Soru
Dış kabuğu çıkarıldıktan sonra fırında kavrulup eğlencelik olarak yenen nohut
Cevap
LEBLEBİ


IQ Words Cevapları 429 Seviye

Soru
Bir çocuğu koruma, bakma ve her türlü davranışından sorumlu olma durumu
Cevap
VELAYET


IQ Words Cevapları 430 Seviye

Soru
Kan, şeker, yafa gibi çeşitleri olan bir meyve türü
Cevap
PORTAKAL


IQ Words Cevapları 431 Seviye

Soru
Detay, ayrıntı anlamında Arapça kökenli bir söz
Cevap
TEFERRUAT


IQ Words Cevapları 432 Seviye

Soru
İşgücünün karşılığı olan para ve mal
Cevap
ÜCRET


IQ Words Cevapları 433 Seviye

Soru
Çok soğuk havalarda donan, çok sıcak havalarda kuruyan, geçtiği yerde iz bırakan kabuklu hayvan
Cevap
SALYANGOZ


IQ Words Cevapları 434 Seviye

Soru
Rengi, güneş yanığının açık tende yarattığı kırmızılığa benzetilen bir deniz kabuklusu
Cevap
ISTAKOZ


IQ Words Cevapları 435 Seviye

Soru
Uydurma sebep
Cevap
BAHANE


IQ Words Cevapları 436 Seviye

Soru
Kuşların yemek borusu üzerinde bulunan, yiyeceklerin toplandığı torba biçiminde şişkin organ
Cevap
KURSAK


IQ Words Cevapları 437 Seviye

Soru
Kuşkonmazın yabancı kökenli adı olan, dilimizde “uydurma haber” anlamında kullanılan söz
Cevap
ASPARAGAS


IQ Words Cevapları 438 Seviye

Soru
Genellikle tahıl saklanan yer
Cevap
AMBAR


IQ Words Cevapları 439 Seviye

Soru
Bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden öbürüne teslim edilen dayanıklı eşya
Cevap
DEMİRBAŞ


IQ Words Cevapları 440 Seviye

Soru
Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek
Cevap
İMRENMEK


IQ Words Cevapları 441 Seviye

Soru
Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
Cevap
İFADE


IQ Words Cevapları 442 Seviye

Soru
Argoda genellikle kadınlar için kullanılan “çok güzel, istek uyandırıcı” anlamında nahoş bir ifade
Cevap
İLİKGİBİ


IQ Words Cevapları 443 Seviye

Soru
Eş görevli sözcükleri veya cümleleri bir araya getiren sözcük, cümle düğümleyicisi
Cevap
BAĞLAÇ


IQ Words Cevapları 444 Seviye

Soru
Korku ve saygı uyandıran görünüş
Cevap
HEYBET


IQ Words Cevapları 445 Seviye

Soru
Bir kimseyi başkalarına karşı korumak
Cevap
ARKAÇIKMAK


IQ Words Cevapları 446 Seviye

Soru
Para veya herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, bir bilgiyi açığa çıkarma tehdidiyle korkutma
Cevap
ŞANTAJ


IQ Words Cevapları 447 Seviye

Soru
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
Cevap
NAFİLE


IQ Words Cevapları 448 Seviye

Soru
Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama
Cevap
İNZİVA


IQ Words Cevapları 449 Seviye

Soru
Ben sevdalısı, egoist
Cevap
NARSİST


IQ Words Cevapları 450 Seviye

Soru
Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse
Cevap
ÜSTAT


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 401-450 Seviye

IQ Words Cevapları 451 Seviye

Soru
Otel değerlendirmesinde, ölçü sistemi birimi olarak kullanılan sembol
Cevap
YILDIZ


IQ Words Cevapları 452 Seviye

Soru
Maneviyat içerikli perhiz
Cevap
ORUÇ


IQ Words Cevapları 453 Seviye

Soru
Değerli süs eşyası
Cevap
MÜCEVHER


IQ Words Cevapları 454 Seviye

Soru
İnsanı boğan kalabalıklar için yakıştırma yollu kullanılan söz
Cevap
MAHŞER


IQ Words Cevapları 455 Seviye

Soru
Kariyer sıçraması
Cevap
TERFİ


IQ Words Cevapları 456 Seviye

Soru
Mecazi anlamda sohbeti koyulaştırmak, hafifçe dedikoduya kaçmak
Cevap
KAYNATMAK


IQ Words Cevapları 457 Seviye

Soru
İtip kakarak hırpalama
Cevap
TARTAKLAMA


IQ Words Cevapları 458 Seviye

Soru
Söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
Cevap
İTAATETMEK


IQ Words Cevapları 459 Seviye

Soru
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke
Cevap
SÖMÜRGE


IQ Words Cevapları 460 Seviye

Soru
Bekletme süresi veya seçenek anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli bir söz
Cevap
OPSİYON


IQ Words Cevapları 461 Seviye

Soru
Aşıklığı ve sarhoşluğu niteleyen “kendini bilmeyecek derecede” anlamında kullanılan bir söz
Cevap
KÖRKÜTÜK


IQ Words Cevapları 462 Seviye

Soru
Siyasete kayıtsız kalan kişi
Cevap
APOLİTİK


IQ Words Cevapları 463 Seviye

Soru
Kendisine yapılan bir öneriyi seve seve ve hemen kabul eden
Cevap
DÜNDENRAZI


IQ Words Cevapları 464 Seviye

Soru
Seyrek, az, az bulunur
Cevap
NADİR


IQ Words Cevapları 465 Seviye

Soru
Gün tün eşitliği
Cevap
EKİNOKS


IQ Words Cevapları 466 Seviye

Soru
Bazı hayvan ve bitkilerdeki çıkıntı halindeki savunma silahı
Cevap
DİKEN


IQ Words Cevapları 467 Seviye

Soru
Türlü yapıştırıcılar için kullanılan, yapıştırıcıların yaptığı işi açıklayan isim
Cevap
TUTKAL


IQ Words Cevapları 468 Seviye

Soru
Kabuğu ayıklanmamış pirinç
Cevap
ÇELTİK


IQ Words Cevapları 469 Seviye

Soru
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
Cevap
HAMMADDE


IQ Words Cevapları 470 Seviye

Soru
Adını ezici bir silahtan alan saç modeli
Cevap
TOPUZ


IQ Words Cevapları 471 Seviye

Soru
Yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
Cevap
PESTİL


IQ Words Cevapları 472 Seviye

Soru
Ağzı sıkı
Cevap
KETUM


IQ Words Cevapları 473 Seviye

Soru
Toplumsal beğeniyi ve yeni olma vasfını kaybetmiş olan
Cevap
DEMODE


IQ Words Cevapları 474 Seviye

Soru
Argoda anlamak, kavramak, sezinlemek
Cevap
ÇAKOZLAMAK


IQ Words Cevapları 475 Seviye

Soru
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten, yayvan kap
Cevap
LEĞEN


IQ Words Cevapları 476 Seviye

Soru
Haber, istihbarat
Cevap
DUYUM


IQ Words Cevapları 477 Seviye

Soru
Ellerini birbirine sürtmek
Cevap
OVUŞTURMAK


IQ Words Cevapları 478 Seviye

Soru
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
Cevap
AFİYET


IQ Words Cevapları 479 Seviye

Soru
Herhangi kötü bir olayın yol açtığı zarar
Cevap
HASAR


IQ Words Cevapları 480 Seviye

Soru
Zorunluluk, gereklilik ya da yoksulluk anlamındaki söz
Cevap
ZARURET


IQ Words Cevapları 481 Seviye

Soru
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
Cevap
KALINBAĞIRSAK


IQ Words Cevapları 482 Seviye

Soru
Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak
Cevap
BOCALAMAK


IQ Words Cevapları 483 Seviye

Soru
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
Cevap
BOHÇA


IQ Words Cevapları 484 Seviye

Soru
Gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne iri puntolarla konulan başlık
Cevap
MANŞET


IQ Words Cevapları 485 Seviye

Soru
Savcılığın mahkemeye sunduğu yazı
Cevap
İDDİANAME


IQ Words Cevapları 486 Seviye

Soru
Çoğunlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaşıcı bir hastalık
Cevap
BOĞMACA


IQ Words Cevapları 487 Seviye

Soru
Bir kurum veya kuruluşun seçip alabileceği sayı miktarı
Cevap
KONTENJAN


IQ Words Cevapları 488 Seviye

Soru
Fabrika yapımı her türlü kumaş ve bez gibi dokumalar
Cevap
MANİFATURA


IQ Words Cevapları 489 Seviye

Soru
Kar amacıyla sermaye yatırılarak kurulan kurum
Cevap
İŞLETME


IQ Words Cevapları 490 Seviye

Soru
İştirak sözünün Türkçe kökenli karşılıklarından biri
Cevap
KATILIM


IQ Words Cevapları 491 Seviye

Soru
Bir alanda ün kazanmak, ün almak
Cevap
İSİMYAPMAK


IQ Words Cevapları 492 Seviye

Soru
Birbirine karşı ters davranmak
Cevap
ZITLAŞMAK


IQ Words Cevapları 493 Seviye

Soru
Ateşli silahlarla atış yapılan yer, ateş yeri
Cevap
POLİGON


IQ Words Cevapları 494 Seviye

Soru
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme
Cevap
EĞİTİM


IQ Words Cevapları 495 Seviye

Soru
Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık
Cevap
MELEK


IQ Words Cevapları 496 Seviye

Soru
Akan suyun hacmi
Cevap
DEBİ


IQ Words Cevapları 497 Seviye

Soru
Birdenbire, düşünmeden yapılan
Cevap
FEVRİ


IQ Words Cevapları 498 Seviye

Soru
Yapılarda çimento ve demirden yararlanma yöntemi veya bu yöntemle yapılmış yapı
Cevap
BETONARME


IQ Words Cevapları 499 Seviye

Soru
Küçük sermaye ve zanaat sahibi iş adamı
Cevap
ESNAF


IQ Words Cevapları 500 Seviye

Soru
Yabancı anlamına gelen, aileye evlilik yoluyla giren erkekler için de kullanılan samimiyetsiz tabir
Cevap
ELOĞLU


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 451-500 SeviyeIQ Words Cevapları 501 Seviye

Soru
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan
Cevap
RAKİP


IQ Words Cevapları 502 Seviye

Soru
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki
Cevap
PİRİNÇ


IQ Words Cevapları 503 Seviye

Soru
Tek hamlede, çabucak anlamındaki söz dizisi
Cevap
BİRÇIRPIDA


IQ Words Cevapları 504 Seviye

Soru
“Hurda durumuna gelmiş” anlamında bir söz
Cevap
PERT


IQ Words Cevapları 505 Seviye

Soru
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
Cevap
ÇAPA


IQ Words Cevapları 506 Seviye

Soru
Saldırma, saldırı, saldırış
Cevap
HÜCUM


IQ Words Cevapları 507 Seviye

Soru
Soğurmak ve somurmak sözlerinin karşılığı olan kelime
Cevap
EMMEK


IQ Words Cevapları 508 Seviye

Soru
Sonsuz, ölümsüz
Cevap
EBEDİ


IQ Words Cevapları 509 Seviye

Soru
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da yaşayan, postu gri sarı renkli yırtıcı, etçil memeli hayvan
Cevap
KURT


IQ Words Cevapları 510 Seviye

Soru
İmrenmeyi engellemek için verilen pay
Cevap
GÖZHAKKI


IQ Words Cevapları 511 Seviye

Soru
Taşıta yön vermek için kullanılan düzenek
Cevap
DİREKSİYON


IQ Words Cevapları 512 Seviye

Soru
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
Cevap
İSTİF


IQ Words Cevapları 513 Seviye

Soru
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az
Cevap
UCUZ


IQ Words Cevapları 514 Seviye

Soru
Çölün kumlarında somutlaşan arzular
Cevap
SERAP


IQ Words Cevapları 515 Seviye

Soru
Argoda sözünde durmayıp birini yarı yolda bırakmak
Cevap
SATMAK


IQ Words Cevapları 516 Seviye

Soru
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
Cevap
KEMİK


IQ Words Cevapları 517 Seviye

Soru
Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı
Cevap
HARABE


IQ Words Cevapları 518 Seviye

Soru
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
Cevap
SKANDAL


IQ Words Cevapları 519 Seviye

Soru
Biyolojik reform
Cevap
EVRİM


IQ Words Cevapları 520 Seviye

Soru
Argoda arzuların eyleme döküldüğü, gizlice sürdürülen gönül ilişkisi
Cevap
AŞNAFİŞNE


IQ Words Cevapları 521 Seviye

Soru
Belli boyutları olan bir alanda sebze, meyve, çiçek, ağaç yetiştiren ve bunu belli bir düzende yapan kişi
Cevap
BAHÇIVAN


IQ Words Cevapları 522 Seviye

Soru
Yüksek bir ülkü uğruna ölme veya tanıklık, şahitlik anlamında kullanılan söz
Cevap
ŞEHADET


IQ Words Cevapları 523 Seviye

Soru
Kısa ve belli bir süre için olan
Cevap
GEÇİCİ


IQ Words Cevapları 524 Seviye

Soru
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen taş piyade
Cevap
PİYON


IQ Words Cevapları 525 Seviye

Soru
Dumanı toplayıp bacaya vermeye yarayan çıkıntı
Cevap
DAVLUMBAZ


IQ Words Cevapları 526 Seviye

Soru
Bir kedi, bir keçi ve bir tavşan türünün ortak adı
Cevap
ANGORA


IQ Words Cevapları 527 Seviye

Soru
Serzenişte bulunmak
Cevap
YAKINMAK


IQ Words Cevapları 528 Seviye

Soru
Gelmek fiiliyle birlikte kullanılan coşma, coşku anlamlarında kullanılan bir söz
Cevap
GALEYAN


IQ Words Cevapları 529 Seviye

Soru
Hoşa gitmek için yapılan davranış, naz
Cevap
CİLVE


IQ Words Cevapları 530 Seviye

Soru
Mecazen herkesçe bilinen ancak dile getirilemeyen anlamında kullanılan bir söz
Cevap
MALUM


IQ Words Cevapları 531 Seviye

Soru
Tahtadan yapılmış, altında tekerlekler bulunan üzerinde kayılan alet
Cevap
KAYKAY


IQ Words Cevapları 532 Seviye

Soru
Gizlice, kimseye belli etmeden anlamındaki deyim
Cevap
ELALTINDAN


IQ Words Cevapları 533 Seviye

Soru
Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak
Cevap
UYUKLAMAK


IQ Words Cevapları 534 Seviye

Soru
Bir şeyi, parayı ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek
Cevap
BİRİKTİRMEK


IQ Words Cevapları 535 Seviye

Soru
İnsanı çok tedirgin eden kuşku
Cevap
ŞÜPHE


IQ Words Cevapları 536 Seviye

Soru
Ortada kalmak tabirini pekiştirmek için kullanılan pekiştirilmiş bir söz
Cevap
DIMDIZLAK


IQ Words Cevapları 537 Seviye

Soru
Bir cisim bir etki ile biçim değiştirmek, bollaşıp genişlemek
Cevap
ESNEMEK


IQ Words Cevapları 538 Seviye

Soru
Bir şeyin meydana gelmesi için özenle ve çok çalışmak
Cevap
EMEKVERMEK


IQ Words Cevapları 539 Seviye

Soru
“Dizayn” sözünün Türkçe kökenli karşılığı
Cevap
TASARIM


IQ Words Cevapları 540 Seviye

Soru
Bir maçta, yarışmada veya karşılaşmada kazanması beklenilen taraf
Cevap
FAVORİ


IQ Words Cevapları 541 Seviye

Soru
Mecazen yoksulluk ve perişanlık içinde yaşamak
Cevap
SÜRÜNMEK


IQ Words Cevapları 542 Seviye

Soru
Elle sürülen, hafif, küçük çocuk arabası
Cevap
PUSET


IQ Words Cevapları 543 Seviye

Soru
Bir yerin yakınında olan bölgeler
Cevap
CİVAR


IQ Words Cevapları 544 Seviye

Soru
Açık kollarla göğüs arasında kavramak
Cevap
KUCAKLAMAK


IQ Words Cevapları 545 Seviye

Soru
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
Cevap
HORTLAK


IQ Words Cevapları 546 Seviye

Soru
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
Cevap
FİZYOLOJİ


IQ Words Cevapları 547 Seviye

Soru
Ölen kimsenin vücudu, ceset
Cevap
NAAŞ


IQ Words Cevapları 548 Seviye

Soru
Yere yakın ziynet eşyası
Cevap
HALHAL


IQ Words Cevapları 549 Seviye

Soru
Geçimini birinin kişisel isteklerini yerine getirerek sağlayan kişi
Cevap
HİZMETKAR


IQ Words Cevapları 550 Seviye

Soru
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
Cevap
UZUNLUK


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 501-550 Seviye

IQ Words Cevapları 551 Seviye

Soru
Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastikli bağ
Cevap
JARTİYER


IQ Words Cevapları 552 Seviye

Soru
Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan
Cevap
CANAVAR


IQ Words Cevapları 553 Seviye

Soru
İrade dışı sinir etkinliği
Cevap
REFLEKS


IQ Words Cevapları 554 Seviye

Soru
Ahlakın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
Cevap
ERDEM


IQ Words Cevapları 555 Seviye

Soru
“Giyecekler, giysiler, giyim kuşam” anlamında bir söz dizisi
Cevap
ÜSTBAŞ


IQ Words Cevapları 556 Seviye

Soru
Kızgın, öfkeli
Cevap
HİDDETLİ


IQ Words Cevapları 557 Seviye

Soru
Toy, tecrübesiz, acemi
Cevap
ÇAYLAK


IQ Words Cevapları 558 Seviye

Soru
Başkalarının kazandığı bir meblağdan tek kelime etmeden alınan hisse
Cevap
SUSPAYI


IQ Words Cevapları 559 Seviye

Soru
Maddiyata dökülmüş iddialaşma
Cevap
BAHİS


IQ Words Cevapları 560 Seviye

Soru
Atmak fiiliyle birlikte hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek anlamına gelen söz
Cevap
FİNK


IQ Words Cevapları 561 Seviye

Soru
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
Cevap
SPİKER


IQ Words Cevapları 562 Seviye

Soru
Boksörlerin er meydanı
Cevap
RİNG


IQ Words Cevapları 563 Seviye

Soru
Gürültülü, karışık durum anlamında bir kelime
Cevap
CURCUNA


IQ Words Cevapları 564 Seviye

Soru
Bir işyerinin çalışmasını süresiz ya da geçici olarak durdurmak
Cevap
MÜHÜRLEMEK


IQ Words Cevapları 565 Seviye

Soru
Sesi tanımlayan sözlerden oluşmuş “çabucak” anlamında kullanılan bir kelime
Cevap
ŞİPŞAK


IQ Words Cevapları 566 Seviye

Soru
Bitkiye yetiştirmek için yerleştirmek
Cevap
DİKMEK


IQ Words Cevapları 567 Seviye

Soru
Şaşkınlığa uğrayıp izlemekten başka hiçbir şey yapamamak
Cevap
BAKAKALMAK


IQ Words Cevapları 568 Seviye

Soru
Beklenmedik, kötü bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülmeyi anlatan ünlem
Cevap
EYVAH


IQ Words Cevapları 569 Seviye

Soru
Boks maçında yumruk etkisiyle yere düşen ve 10 saniye içinde kalkıp devam edemeyen oyuncunun yenilmesi durumu
Cevap
NAKAVT


IQ Words Cevapları 570 Seviye

Soru
Şerbet ve şarap ile aynı kökten türemiş olan içecek anlamında bir söz
Cevap
MEŞRUBAT


IQ Words Cevapları 571 Seviye

Soru
Yansıma veya yankı anlamındaki Arapça kökenli söz
Cevap
AKİS


IQ Words Cevapları 572 seviye

Soru
Bir bütünün parçaları arasındaki birlik
Cevap
UYUM


IQ Words Cevapları 573 Seviye

Soru
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
Cevap
BASTON


IQ Words Cevapları 574 Seviye

Soru
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
Cevap
ÖBEK


IQ Words Cevapları 575 Seviye

Soru
Kelime anlamı göğsü örten zırh olan, kaza ve beladan koruduğu inanılan dua metni
Cevap
CEVŞEN


IQ Words Cevapları 576 Seviye

Soru
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
Cevap
BASIN


IQ Words Cevapları 577 Seviye

Soru
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
Cevap
MIKNATIS


IQ Words Cevapları 578 Seviye

Soru
Bir şeyi yapmadan önce isteyip düşünmek, zihinde tasarlamak
Cevap
NİYETETMEK


IQ Words Cevapları 579 Seviye

Soru
İçecek ve dondurma yapımında kullanılan bazı orkide türlerinden elde edilen toz
Cevap
SALEP


IQ Words Cevapları 580 Seviye

Soru
Argoda sezdirmeden çalıp kaçmak
Cevap
AŞIRMAK


IQ Words Cevapları 581 Seviye

Soru
Cam, porselen gibi maddelerden yapılmış eşya
Cevap
ZÜCCACİYE


IQ Words Cevapları 582 Seviye

Soru
İstenmeyen şeyler için kullanılan “bir yerde çokça bulunmak, sıkça gezinmek, serbestçe davranmak”
Cevap
CİRİTATMAK


IQ Words Cevapları 583 Seviye

Soru
Bir ağacın, bir balığın ve Akdeniz bölgesindeki bir ilimizin adı
Cevap
MERSİN


IQ Words Cevapları 584 Seviye

Soru
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerde azalıp çoğalan ağrı
Cevap
SANCI


IQ Words Cevapları 585 Seviye

Soru
Bir düşünceyi, bilgiyi, tekniği her yönüyle, iyice öğrenip anlamak
Cevap
KAVRAMAK


IQ Words Cevapları 586 Seviye

Soru
Boş ve değersiz, önemsiz görülen anlamlarında bir ikileme
Cevap
FASAFİSO


IQ Words Cevapları 587 Seviye

Soru
Optik aletlerdeki mercek sistemi
Cevap
OBJEKTİF


IQ Words Cevapları 588 Seviye

Soru
Arılara barınak olarak yapılan, türlü biçimdeki tahta, sepet veya sandık
Cevap
KOVAN


IQ Words Cevapları 589 Seviye

Soru
Sonu olmayan
Cevap
MÜEBBET


IQ Words Cevapları 590 Seviye

Soru
İş bırakımı anlamına gelen, Paris’teki bir meydanın adından türeyen söz
Cevap
GREV


IQ Words Cevapları 591 Seviye

Soru
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
Cevap
TÜL


IQ Words Cevapları 592 Seviye

Soru
“Canına tak etmek” deyiminin yakın anlamlı karşılığı olan sözlerden biri
Cevap
USANMAK


IQ Words Cevapları 593 Seviye

Soru
İzcilikte küçük birliklerin başı
Cevap
OYMAKBAŞI


IQ Words Cevapları 594 Seviye

Soru
Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı yakan araç
Cevap
KOMBİ


IQ Words Cevapları 595 Seviye

Soru
Ticari hezimet
Cevap
İFLAS


IQ Words Cevapları 596 Seviye

Soru
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Cevap
ÜSTÜN


IQ Words Cevapları 597 Seviye

Soru
Biri diğerine üstünlük sağlamadan, eşit durumda anlamında bir söz dizisi
Cevap
BAŞABAŞ


IQ Words Cevapları 598 Seviye

Soru
Kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar
Cevap
GELENEK


IQ Words Cevapları 599 Seviye

Soru
Yemek pişirilen yer
Cevap
MUTFAK


IQ Words Cevapları 600 Seviye

Soru
Alabildiğine, çok
Cevap
GIRLA


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 551-600 SeviyeIQ Words Cevapları 601 Seviye

Soru
Hem sonuç hem sayı anlamına gelen İngilizce kökenli söz
Cevap
SKOR


IQ Words Cevapları 602 Seviye

Soru
Bir meslekte yaşça ve kıdemce ileri olan kimse
Cevap
DUAYEN


IQ Words Cevapları 603 Seviye

Soru
Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
Cevap
İRADE


IQ Words Cevapları 604 Seviye

Soru
İzin, onay, onaylama
Cevap
İCAZET


IQ Words Cevapları 605 Seviye

Soru
Tarım işçisi, rençber
Cevap
IRGAT


IQ Words Cevapları 606 Seviye

Soru
Lokantalarda yemek seçimini müşteriye bırakan servis düzeni
Cevap
ALAKART


IQ Words Cevapları 607 Seviye

Soru
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için yaptıkları arınma
Cevap
ABDEST


IQ Words Cevapları 608 Seviye

Soru
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle anlamlarında gelir
Cevap
YÜREKTEN


IQ Words Cevapları 609 Seviye

Soru
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah
Cevap
TÜFEK


IQ Words Cevapları 610 Seviye

Soru
Saygısızlığı meziyet olarak kabul eden kişi
Cevap
KÜSTAH


IQ Words Cevapları 611 Seviye

Soru
Akla, mantığı uymayan saçma sapan anlamlarında kalıplaşmış bir tabir
Cevap
ABUKSABUK


IQ Words Cevapları 612 Seviye

Soru
Keserek parçalamak
Cevap
DOĞRAMAK


IQ Words Cevapları 613 Seviye

Soru
Vücudun, bazı maddelerden veya hava şartlarından etkilenmesi ve aşırı reaksiyon göstermesi
Cevap
ALERJİ


IQ Words Cevapları 614 Seviye

Soru
Elinden iş gelme durumu, ustalık
Cevap
BECERİ


IQ Words Cevapları 615 Seviye

Soru
Kuyudan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden kulplu kap
Cevap
KOVA


IQ Words Cevapları 616 Seviye

Soru
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
Cevap
REÇİNE


IQ Words Cevapları 617 Seviye

Soru
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
Cevap
MAMA


IQ Words Cevapları 618 Seviye

Soru
Bir işin yapıldığı an, sıra
Cevap
ESNA


IQ Words Cevapları 619 Seviye

Soru
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan durum
Cevap
ISSIZ


IQ Words Cevapları 620 Seviye

Soru
Parası, malı çok olan, varlıklı
Cevap
ZENGİN


IQ Words Cevapları 621 Seviye

Soru
İç içe bebeklerden oluşan Rusya’ya özgü süs eşyası
Cevap
MATRUŞKA


IQ Words Cevapları 622 Seviye

Soru
İtdirseği de denen göz kapağı çıbanı
Cevap
ARPACIK


IQ Words Cevapları 623 Seviye

Soru
Doğru ve yanlışı belirleyen toplumsal yargı ve ilkeler sistemine ters düşen kişi
Cevap
AHLAKSIZ


IQ Words Cevapları 624 Seviye

Soru
Yaz diyetlerinin tetikleyicisi olan bir kıyafet türü
Cevap
MAYO


IQ Words Cevapları 625 Seviye

Soru
Kendi adına kazanç sağlayan tüm meslek türlerini niteleyen bir söz
Cevap
SERBEST


IQ Words Cevapları 626 Seviye

Soru
Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek
Cevap
EKMEK


IQ Words Cevapları 627 Seviye

Soru
Genellikle eylemin çekiciliğini arttıran engelleyici kural
Cevap
YASAK


IQ Words Cevapları 628 Seviye

Soru
Görmezlikten gelmek, ses çıkarmayıp müdahale etmemek
Cevap
GÖZYUMMAK


IQ Words Cevapları 629 Seviye

Soru
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
Cevap
ILIK


IQ Words Cevapları 630 Seviye

Soru
Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
Cevap
CEPHANE


IQ Words Cevapları 631 Seviye

Soru
İnternette insanları tahrik ederek, olumsuz da olsa ilgi arayan klavye müptezellerine verilen isim
Cevap
TROL


IQ Words Cevapları 632 Seviye

Soru
Şaşılacak kadar değişik anlamındaki söz
Cevap
MÜTHİŞ


IQ Words Cevapları 633 Seviye

Soru
Ak duruma gelmek, beyazlamak anlamında bir sözcük
Cevap
AĞARMAK


IQ Words Cevapları 634 Seviye

Soru
Söylenmesi sakıncalı olan bir şeyi söyleyivermek
Cevap
BOŞBULUNMAK


IQ Words Cevapları 635 Seviye

Soru
Kötü, olumsuz iş veya hareketlerde önder olan kimse
Cevap
ELEBAŞI


IQ Words Cevapları 636 Seviye

Soru
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Cevap
KAYMAK


IQ Words Cevapları 637 Seviye

Soru
Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan kürek biçiminde teneke veya plastikten, saplı kap
Cevap
FARAŞ


IQ Words Cevapları 638 Seviye

Soru
Çiçekler aleminin havuz güzeli
Cevap
NİLÜFER


IQ Words Cevapları 639 Seviye

Soru
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
Cevap
BORDRO


IQ Words Cevapları 640 Seviye

Soru
Esnaf jargonunda “verilebilecek en düşük fiyat” anlamında kullanılan bir söz
Cevap
OLURU


IQ Words Cevapları 641 Seviye

Soru
Belli zamanlarda küçük yerleşme birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar
Cevap
PANAYIR


IQ Words Cevapları 642 Seviye

Soru
Görüş ve anlayış yönünden benzer olan kimse
Cevap
KAFADENGİ


IQ Words Cevapları 643 Seviye

Soru
Katığını sarmalayan sandviç
Cevap
DÜRÜM


IQ Words Cevapları 644 Seviye

Soru
Alışverişte kullanılan ikna sanatı
Cevap
PAZARLIK


IQ Words Cevapları 645 Seviye

Soru
Kutsal bir olgunun tanıklığında verilen söz
Cevap
YEMİN


IQ Words Cevapları 646 Seviye

Soru
Birçok süper kahramanın, üzerine kilodunu giyerek kullandığı kıyafet türü
Cevap
TAYT


IQ Words Cevapları 647 Seviye

Soru
Haftanın belli günleri seyyar satıcıların sergi açtıkları sokak veya alan
Cevap
PAZARYERİ


IQ Words Cevapları 648 Seviye

Soru
Yaşamın her noktasında ortaya çıkabilen, aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme
Cevap
REKABET


IQ Words Cevapları 649 Seviye

Soru
İşi, davranışları kaba ve yavaş
Cevap
HANTAL


IQ Words Cevapları 650 Seviye

Soru
Seyrek olarak, kimi zaman anlamında bir söz dizisi
Cevap
NADİREN


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 601-650 Seviye

IQ Words Cevapları 651 Seviye

Soru
Doğru ve yanlış arasında akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplin
Cevap
MANTIK


IQ Words Cevapları 652 Seviye

Soru
Üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser
Cevap
KLASİK


IQ Words Cevapları 653 Seviye

Soru
Gizli olma durumu, gizlilik
Cevap
MAHREMİYET


IQ Words Cevapları 654 Seviye

Soru
Herhangi bir işte beceri kazanmak
Cevap
PİŞMEK


IQ Words Cevapları 655 Seviye

Soru
Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık
Cevap
GAREZ


IQ Words Cevapları 656 Seviye

Soru
Beyazı tam, sarısı az pişmiş yumurta
Cevap
KAYISI


IQ Words Cevapları 657 Seviye

Soru
Ayakkabı, çanta vb. yapımında kullanılan parlak deri
Cevap
RUGAN


IQ Words Cevapları 658 Seviye

Soru
Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, mahcup, utangaç
Cevap
SIKILGAN


IQ Words Cevapları 659 Seviye

Soru
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
Cevap
KEVSER


IQ Words Cevapları 660 Seviye

Soru
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı
Cevap
ÇEKİCİ


IQ Words Cevapları 661 Seviye

Soru
Eskiden tahtaboş da denen bir yapının damındaki çevresi ve üstü açık yer
Cevap
TERAS


IQ Words Cevapları 662 Seviye

Soru
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
Cevap
FERAGAT


IQ Words Cevapları 663 Seviye

Soru
Düşüncesiyle kılavuzluk etmek
Cevap
IŞIKTUTMAK


IQ Words Cevapları 664 Seviye

Soru
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
Cevap
VİTES


IQ Words Cevapları 665 Seviye

Soru
Ustalık, hüner, uzmanlık
Cevap
MARİFET


IQ Words Cevapları 666 Seviye

Soru
Aileye dahil edilen damat
Cevap
İÇGÜVEYSİ


IQ Words Cevapları 667 Seviye

Soru
Bir işin yabancısı olan, bir işi beceremeyen
Cevap
ACEMİ


IQ Words Cevapları 668 Seviye

Soru
Şaşılacak, üzülecek bir durum karşısında donakalmak
Cevap
BUZKESİLMEK


IQ Words Cevapları 669 Seviye

Soru
Eskiden bazı gezgin dervişlere verilen ad
Cevap
ABDAL


IQ Words Cevapları 670 Seviye

Soru
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
Cevap
LAĞIM


IQ Words Cevapları 671 Seviye

Soru
Piyasada olmayan malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi
Cevap
KARABORSA


IQ Words Cevapları 672 Seviye

Soru
Orucun başlama saati veya zamanı
Cevap
İMSAK


IQ Words Cevapları 673 Seviye

Soru
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
Cevap
ABİYE


IQ Words Cevapları 674 Seviye

Soru
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün, meraklı
Cevap
MÜPTELA


IQ Words Cevapları 675 Seviye

Soru
Halk ağzında kulak, burun ve göz için kullanılan akışkan ilaçların genel adı
Cevap
DAMLA


IQ Words Cevapları 676 Seviye

Soru
Cinsi konularda ahlak kurallarına bağlı olan kimse
Cevap
İFFETLİ


IQ Words Cevapları 677 Seviye

Soru
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Cevap
ZEYBEK


IQ Words Cevapları 678 Seviye

Soru
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
Cevap
KABADAYI


IQ Words Cevapları 679 Seviye

Soru
Geniş alana yayılmış seyirlik görüntü
Cevap
MANZARA


IQ Words Cevapları 680 Seviye

Soru
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü
Cevap
JİMNASTİK


IQ Words Cevapları 681 Seviye

Soru
Kusur, özür, bozukluk
Cevap
DEFO


IQ Words Cevapları 682 Seviye

Soru
Topluluk, zümre
Cevap
CAMİA


IQ Words Cevapları 683 Seviye

Soru
Korku, tiksinti, üşüme gibi durumlarda hissedilen, tüm bedeni sarsan titreme
Cevap
ÜRPERTİ


IQ Words Cevapları 684 Seviye

Soru
Patırtı, gürültü, kavga
Cevap
HENGAME


IQ Words Cevapları 685 Seviye

Soru
Kolları açarak, göğsü ileriye omuzları geriye doğru esnetmek
Cevap
GERİNMEK


IQ Words Cevapları 686 Seviye

Soru
Ürkekçe davranışlarda bulunan
Cevap
ÇEKİNGEN


IQ Words Cevapları 687 Seviye

Soru
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta
Cevap
BENEK


IQ Words Cevapları 688 Seviye

Soru
Çok sevilen, çok yüksek tutulan kimse veya şey
Cevap
BAŞTACI


IQ Words Cevapları 689 Seviye

Soru
Türkçe karşılığı “yığılım veya yığımlık” olan satışa hazır tutulan malların tümü
Cevap
STOK


IQ Words Cevapları 690 Seviye

Soru
Gizli amaç, saklı maksat sinsi gaye
Cevap
ARTNİYET


IQ Words Cevapları 691 Seviye

Soru
Süsü, gösterişi olmayan, yalın
Cevap
SADE


IQ Words Cevapları 692 Seviye

Soru
Harap durumdaki mekan veya konut
Cevap
VİRANE


IQ Words Cevapları 693 Seviye

Soru
Yaşlı, kocamış olan
Cevap
İHTİYAR


IQ Words Cevapları 694 Seviye

Soru
İnce çelikten yapılmış, iki yanı keskin tıraş bıçağı
Cevap
JİLET


IQ Words Cevapları 695 Seviye

Soru
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
Cevap
GEÇERSİZ


IQ Words Cevapları 696 Seviye

Soru
Şamarın metaforik isimlerinden biri
Cevap
BEŞKARDEŞ


IQ Words Cevapları 697 Seviye

Soru
Para ödeme ve alma yerindeki görevli
Cevap
VEZNEDAR


IQ Words Cevapları 698 Seviye

Soru
Belli bir duygu, bir canlılık ifadesi taşımayan, tinsel bir varlık göstermeyen
Cevap
RUHSUZ


IQ Words Cevapları 699 Seviye

Soru
Acı veya rahatsızlık nedeniyle vücudu hareket ettirmek
Cevap
KIVRANMAK


IQ Words Cevapları 700 Seviye

Soru
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
Cevap
BOYNUZ


IQ Words Kelime Oyunu Video Cevapları 651-700 SeviyeIQ Words Cevapları 701 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları 751 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA
IQ Words Cevapları 801 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları 851 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA
IQ Words Cevapları 901 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları 951 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları 1001 Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA


IQ Words Cevapları Seviye

Soru
ÇOK YAKINDA
Cevap
ÇOK YAKINDA